Partij van Oranje

  idee van mij met kanselarij

  Deel
  avatar
  niekhzm
  Partijvoorzitter
  Partijvoorzitter

  Aantal berichten : 3080
  Leeftijd : 29
  Woonplaats : leiden
  Registration date : 16-04-08

  idee van mij met kanselarij

  Bericht  niekhzm op 27/9/2013, 10:41

  Anthonis de Ligne maakt er een soepzooitje van in de kanselarij en is meer bezig om zichzelf omhoog te lullen dan iets nuttigs te doen.

  Mijn voorstel is dit van de decreet kanselarij te maken:

  niekhzm schreef:
  Decreet over de werking van de Kanselarij

  Doelstelling:
  De Kanselarij van Holland is het orgaan, verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het Graafschap Holland in het buitenland, met als doel de internationale betrekkingen te onderhouden en te stimuleren.

  Structuur:
  De Kanselarij bevat de volgende officiŽle functies:

  - Graaf
  - Kanselier
  - Vice-Kanselier
  - Rijksambassadeurs
  - Ambassadeurs

  Elke functie in de Kanselarij is een officiŽle functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, assistent-schout, hoofdstadswachters, hoofdmentoren, etc. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie.". richting.

  I. De Graaf

  De Graaf staat aan het hoofd van de Kanselarij. Hij zal contact onderhouden met de Kanselier en deze informeren over gebeurtenissen in het Graafschap en de Raad. Hij zal de Kanselier aansturen wat betreft het ondernemen van verdragen met Graafschappen, Hertogdommen, Republieken, Keizerrijken of Koninkrijken. Het aansturen kan hij ook overlaten aan het algemeen raadslid.

  II. De Kanselier

  De Kanselier wordt door de Raad van Holland aangesteld voor een termijn van 12 maanden, bij stemming met een absolute meerderheid.
  De Kanselier dient zich vlot van Engels en een tweede buitenlandse taal te kunnen bedienen. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn/haar functie te ontheffen, opnieuw na stemming met een absolute meerderheid.
  De Kanselier neemt de dagelijkse leiding van de Kanselarij op zich en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige Graafschappen, Hertogdommen, Republieken of Koninkrijken. Hij zal contact onderhouden met de Graaf en deze informeren over gebeurtenissen in andere Graafschappen, Hertogdommen, Republieken of Koninkrijken. Hij draagt eindverantwoordelijkheid over de Kanselarij en het buitenlands beleid, en kan, vanuit die positie Ambassadeurs en Rijksambassadeurs aanstellen of uit hun functie ontzetten. Ook is hij de enige functionaris van de Kanselarij die bij machte is een verdrag met een ander Graafschap, Hertogdom, Republiek of Koninkrijk te sluiten. Mits een meerderheid van de Graafschappelijke Raad dit goedgekeurd heeft.
  Ook is hij verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de gesloten verdragen met andere Graafschappen, Hertogdommen, Republieken of Koninkrijken. Hij brengt de Raad op de hoogte van alle belangrijke informatie welke de Ambassadeurs en Rijksambassadeurs hem bezorgen, die betrekking kan hebben op ons Graafschap.

  III. De Vice-Kanselier

  De Vice-Kanselier is de rechterhand van de Kanselier. De Vice-Kanselier wordt aangesteld door de Raad van Holland voor een periode van 4 maanden. Hij/zij adviseert de Kanselier en vervangt hem tijdens periode van afwezigheid ( max 7 dagen). De Vice- Kanselier staat tevens in voor de opleiding van Hollandse Ambassadeurs. †Hij of zij zal ervoor instaan dat kandidaat-Ambassadeurs hun taken, rechten en plichten kennen, alvorens de Kanselier hen benoemt. Ook staat hij of zij in voor de ontvangst van buitenlandse Ambassadeurs, en ziet hij of zij erop toe dat elke Ambassadeur een kantoor heeft. †De Vice- Kanselier dient zich vlot van Engels en een tweede buitenlandse taal te kunnen bedienen. †Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn/haar functie te ontheffen, opnieuw na stemming met een absolute meerderheid.

  V. De Rijksambassadeur

  Een rijksambassadeur is een door de (vice-)kanselier opgeleid persoon en is aangewezen door de Kanselier. Hij zal Holland vertegenwoordigen in het aan hem of haar toegewezen gebied. Dit gebied is een Koninkrijk, Republiek of een alliantie van verschillende Graafschappen. De rijksambassadeur staat aan het hoofd van zijn/haar ambassade en voert controle uit op de ambassadeurs. †Een rijksambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied. Een Rijksambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn. Indien een Rijk meerdere talen omvat dient hij minstens twee talen uit dat Rijk machtig zijn en zich goed kunnen uitdrukken in het Engels.
  Een Rijksambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied.
  Ten allen tijde vallen onder relevante informatie:
  - Het status van de grenzen (open/gesloten);
  - De samenstelling van de Raad;
  - Een oorlogsverklaring;
  - Het sluiten van samenwerkingen en militaire allianties tussen provincies.
  Indien binnen zijn Rijk niet voldoende Ambassadeurs aanwezig zijn om alle gebieden in te vullen, dan treedt de Rijksambassadeur als Ambassadeur op in de niet bezette gebieden.

  Als het land van een rijksambassadeur in staat van oorlog verkeert, dienen de rijksambassadeur en zijn ambassade zich onpartijdig te gedragen en neemt hij geen enkele maatregel die de onpartijdigheid van Holland in het gedrang kan brengen zonder de toestemming van de Kanselier en de Raad van Holland.

  VI. Ambassadeurs

  Een Ambassadeur is een persoon, aangewezen door de Kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen provincie vertegenwoordigt.
  Een Ambassadeur dient een ambassade te openen in de kanselarij van het hem of haar toegewezen Graafschap, Hertogdom, Republiek of Koninkrijk.
  Een ambassadeur sluit nooit zelf of zonder toestemming van de Graaf en zijn Raad een verdrag, een contract of overeenkomst met het aan hem toegewezen gebied noch met een ander gebied.
  Een Ambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn of zich goed te kunnen uitdrukken in het Engels.
  Een Ambassadeur dient de Kanselier en de Rijksambassadeur van zijn gebied op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied.
  Ten allen tijde vallen onder relevante informatie:
  - De status van de grenzen (open/gesloten);
  - De samenstelling van de Raad;
  - Een oorlogsverklaring;
  - Het sluiten van samenwerkingen en militaire allianties tussen provincies.
  Als de provincie van een Ambassadeur in staat van oorlog verkeert dient deze zich onpartijdig te gedragen en neemt geen enkele maatregel die de onpartijdigheid van Holland in het gedrang kan brengen zonder de toestemming van de Kanselier en de Raad van Holland.

  VII. Handel

  De kanselarij dient de Minister van Handel te voorzien van informatie wat betreft handelsverdragen. De kanselier zal indien er mogelijkheden ontstaan direct contact opnemen met de Minister van Handel via een duif op het Graafschappelijk Forum


  _________________
  <br>

  gielen
  Lid van de Partij van Oranje
  Lid van de Partij van Oranje

  Aantal berichten : 76
  Leeftijd : 23
  Woonplaats : Haarlem
  Registration date : 19-03-09

  Re: idee van mij met kanselarij

  Bericht  gielen op 27/9/2013, 13:58

  dit is goed geschreven zal ik dit plaatsen in de raad?
  avatar
  niekhzm
  Partijvoorzitter
  Partijvoorzitter

  Aantal berichten : 3080
  Leeftijd : 29
  Woonplaats : leiden
  Registration date : 16-04-08

  Re: idee van mij met kanselarij

  Bericht  niekhzm op 27/9/2013, 16:29

  eerst opmerkingen graag van de rest horen.


  _________________
  <br>
  avatar
  niekhzm
  Partijvoorzitter
  Partijvoorzitter

  Aantal berichten : 3080
  Leeftijd : 29
  Woonplaats : leiden
  Registration date : 16-04-08

  Re: idee van mij met kanselarij

  Bericht  niekhzm op 2/10/2013, 18:59

  gooi dit maar in de raad

  van mij mag gielen dat doen


  _________________
  <br>

  Gesponsorde inhoud

  Re: idee van mij met kanselarij

  Bericht  Gesponsorde inhoud

   Soortgelijke onderwerpen

   -

   Het is nu 16/12/2017, 08:22